دوست دارم عاشق شم

ساعت 5:30 صبح ساعت بی وقفه داره زنگ میزنه. کلافه خاموشش میکنم. 5 دقیقه ی بعد دوباره... اینبار بیدار میشم. تا ساعت 6 پنج دقیقه یک بار زنگ میزنه و من پیوسته خاموشش میکنم. به این فکر میکنم که همسایه ی کناریمون حتماً صبحها کلافه میشه. اما خیالم راحت میشه که خوابش سنگین تر از این حرفهاست وگرنه حتماً به یک ترفندی به رویمان می آورد. 

ساعت 6:5 است از خونه میزنم بیرون . ساعت 6:30 دوباره به خونه بر میگردم. مثل هر روز از ماشین که پیاده میشم برای باز کردن در پارکینگ دو طرف کوچه را نگاه می کنم و سریع توی ماشین می پرم و در را قفل میکنم. این قصه دوباره برای بستن در تکرار میشه.

تصمیمم رو گرفتم میخواهم هفته ی خوبی برای خودمان بسازم. از امروز صبح در دومین روزِ سومین هفنه ی  سال 94.  خونه رو جمع و جور میکنم. ساعت 7 میشه. آهنگ زنده یاد بنان بهم کمک میکنه تا صبح بهتری داشته باشم. کتری قل قل میکنه. چایی رو دم میکنم. برای خودم صبحانه ی خوبی می چینم. به این فکر میکنم اگه الان توی اوج جوانی از خورده کاری های مهم زندگی غافل بشم 20 سال دیگه دقیقاً میشم شبیه آدم هایی که دوستشان ندارم. با کلی تلاش 1/4 نون با مخلفات صبحانه میخورم.

پر از ایده و فکر نابم... پر از انرژی ... درست مثل صبح های بهار سال های گذشته چه اون روزهایی که دوم دبیرستان بودم و توی سوییت مجردانه ی خودم با ورزش و یک فنجان چایی روز خوبی برای خودم می ساختم  و چه اون روزهای اول دانشگاه که با سرعت 120-130 توی یک جاده ی باریک شیشه ی ماشین رو میکشیدم پایین و تمام ریه هام رو پر از عطر بهار میکردم و با خواننده ی مورد علاقه ام با صدای بلند آواز می خواندم و چه امروز که با آب دادن به گلهای شمعدانی و آزلیا در کنار آهنگ زنده یاد بنان روزم را شروع کردم.

چشام بازه یعنی صبح شده یه روز تازه یعنی صبح شده

یه جای خالی که پر میشه با لبخند با عشق

یه حس و حالی که نزدیکه از اینجا تا عشق

دوست دارم عاشق شم یکی بی قرارم باشه

به این امید بیدار شم شاید امروز بیدار شه

آهنگ یعنی صبح شده - سینا حجازی

+ کلاً سر خوشی آهنگ هاش رو دوست دارم :)

/ 2 نظر / 19 بازدید
ناشناس

خیلی زیبا بود شاد شاد باشی